Powder Metallurgy, Metal Injection Moulding & Additive Manufacturing Consulting Dr. V. Kruzhanov
PM Consulting   Dr. V. Kruzhanov       ТЕЛЕФОН:      + 49 171 675 3041 Ремшайд KOНTAKT: E-MAIL:           kruzhanov@pm-mim-consulting.com Німеччина WEB:        www@pm-mim-consulting.com 
Владислав Кружанов є співавтором 99 публікацій (з них 7 патентів та 3 патентні заявки) Сфери діяльності минулих років і досвід відображають ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ